Catatan

Tunjukkan catatan dari 2017

ISTIADAT PEMAKAMAN BEKAS RAJA ROMANIA

MAJLIS MENGHADAP KDYMM SULTAN BRUNEI BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V

MAJLIS MENGHADAP YMM PEMANGKU RAJA KELANTAN BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V

MAJLIS MENGHADAP TYT YDPN PULAU PINANG BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V

MAJLIS MENGHADAP TYT YDPN SARAWAK BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V

MAJLIS MENGHADAP DYMM YANG DIPERTUAN BESAR NEGERI SEMBILAN BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V

MAJLIS MENGHADAP DYMM SULTAN SELANGOR BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V

KEBAWAH DYMM PADUKA SERI SULTAN BRUNEI BERKENAN BERANGKAT KE KUALA LUMPUR MALAYSIA BAGI MENGHADIRI MAJLIS SANTAP DIRAJA