Catatan

Tunjukkan catatan dari Januari, 2019

SULTAN MUHAMMAD V - YANG DIPERTUAN AGONG KE 15

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA AYAHANDA SULTAN HAJI AHMAD SHAH

DIGARHAYU TUANKU-SULTAN MUHAMMAD V