Sidang Kemuncak ASEAN ke-27: KDYMM Raja Isteri lawat Pameran Food Fiesta

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien di Hotel Royal Chulan disambut oleh Yang Berhormat Dato’ Seri Rohani binti Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha bersama adinda ipar Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna

Baginda dan isteri-isteri pemimpin Asean melawat gerai dari Negara Brunei Darussalam
 
Gerai pameran Negara Malaysia
 
Beriringan bersama Datin Paduka Seri Rosmah Mansor
 
Dari Kiri: Lee Ho Ching (Isteri Perdana Menteri Singapura); Ibu Iriana Joko Widodo (Wanita Pertama Indonesia); KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha (Raja Isteri Brunei Darussalam); Datin Seri Rosmah Mansor (Isteri Perdana Menteri Malaysia) Bun Rany (Isteri Perdan Menteri Kemboja); Akie Abe (Isteri Perdana Menteri Jepun); Naraporn Chan-o-cha (Isteri Perdana Menteri Thailand) Cheng Hong (China)
 
Sumber: http://www.infofoto.gov.bn


Ulasan

Catatan Popular