Catatan

SULTAN MUHAMMAD V - YANG DIPERTUAN AGONG KE 15

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA AYAHANDA SULTAN HAJI AHMAD SHAH

DIGARHAYU TUANKU-SULTAN MUHAMMAD V

Royal Family Order

PEMERINTAH MELAYU PALING LAMA

KEDAH: PERSIAPAN ISTIADAT PERTABALAN DIRAJA