Langkau ke kandungan utama

Catatan

Yang Ditampilkan

ULANG TAHUN PERKAHWINAN KE-53 SULTAN BRUNEI DAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK HAJAH SALEHA

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibn Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Berdaulat dan Wilayahnya serta sekalian Jajahan Takluk Rantau dan Pesisirnya & KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, Raja Isteri Negara Brunei Darussalam
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Sultan Brunei yang ke-29, pewaris pemerintahan beraja. Baginda merupakan putera sulong kepada Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam II dan Alyarhamah Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Anak Abdul Rahman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dilahirkan pada 15 Ju…

Catatan Terbaharu

SENARAI PEMERINTAH MONARKI 2018