Isnin, 24 April 2017

MAJLIS MENGHADAP KDYMM SULTAN BRUNEI BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V


 KDYMM berkenan menerima mengadap Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Salleh Said Keruak, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia

 Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima Warkah Persilaan bagi Istiadat Pertabalan Kebawah DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV Malaysia, Sultan Muhammad V

3 APRIL 2017
ISTANA NURUL IMAN
 SUMBER: http://www.infofoto.gov.bn/main.php?g2_itemId=599158

MAJLIS MENGHADAP YMM PEMANGKU RAJA KELANTAN BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V
27 MAC 2013
ISTANA TELIPOT, KEDIAMAN RASMI SULTAN KELANTAN
SUMBER: http://www.jpm.gov.my/jpm2/ms/content/majlis-menghadap-ke-bawah-dymm-pemangku-raja-kelantan-bagi-menyembahkan-persilaan-ke

MAJLIS MENGHADAP TYT YDPN PULAU PINANG BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V

19 MAC 2017
SERI MUTIARA, KEDIAMAN RASMI TYT YDPN PULAU PINANG
SUMBER: http://www.jpm.gov.my/jpm2/ms/content/majlis-sembah-menghadap-berkenaan-acara-acara-sempena-istiadat-pertabalan-kdymm-spb-ydp

MAJLIS MENGHADAP TYT YDPN SARAWAK BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V


15 MAC 2017
ASTANA NEGERI, PETRA JAYA, KEDIAMAN RASMI TYT YDPN SARAWAK
SUMBER: http://www.jpm.gov.my/jpm2/ms/content/majlis-menghadap-tyt-negeri-sarawak-bagi-menyembahkan-persilaan-ke-istiadat-pertabalan-dymm

MAJLIS MENGHADAP DYMM YANG DIPERTUAN BESAR NEGERI SEMBILAN BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V
8 MAC 2017
KEDIAMAN RASMI  DYMM YANG DIPERTUAN BESAR NEGERI SEMBILAN
SUMBER: http://www.jpm.gov.my/jpm2/ms/content/malis-menghadap-yam-tuan-besar-negeri-sembilan

MAJLIS MENGHADAP DYMM SULTAN SELANGOR BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDPA SULTAN MUHAMMAD V


9 MAC 2017
ISTANA ALAM SHAH
SUMBER: http://www.jpm.gov.my/jpm2/ms/content/majlis-menghadap-sultan-selangor

KEBAWAH DYMM PADUKA SERI SULTAN BRUNEI BERKENAN BERANGKAT KE KUALA LUMPUR MALAYSIA BAGI MENGHADIRI MAJLIS SANTAP DIRAJA

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri Majlis Santapan Diraja bagi meraikan Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Malaysia Ke-15, Sultan Muhammad V.

DOA Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan.

BERANGKAT BERSAMA Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.


Sumber: http://www.infofoto.gov.bn/main.php?g2_itemId=602482

MAJLIS MENGADAP KDYMM SULTAN KEDAH BAGI MENYEMBAHKAN PERSILAAN KE ISTIADAT PERTABALAN DYMM SPB YDA SULTAN MUHAMMAD V2 APRIL 2017
ISTANA ANAK BUKIT
SUMBER:http://www.jpm.gov.my/jpm2/ms/content/majlis-menghadap-ke-bawah-dymm-sultan-kedah-bagi-menyembahkan-persilaan-ke-istiadat